RIVING

Vi kan utføre både mindre og større rivningsoppdrag.

Det utarbeides en rivningsplan og vi dokumenterer det som er gjort. Alt gjøres i henhold til lover og regler om sortering av avfall.