GRAVING

Vi kan utføre både mindre og større anleggsoppdrag.

Alt fra små garasjetomter til grunnarbeid for større industri- eller kommunale bygg. Fra drenering rundt kjellere til større VA-anlegg. En ny biloppstillingsplass foran en privatbolig tar vi like seriøst som større parkeringsplasser.