OM OSS

Har vært i bransjen siden 1984. Etablerte firma Trond Fladby Maskinentreprenørvirksomhet i 1987. Navnendring til kortere og enklere navn T.F.Maskin i 2010. Bedriften har i dag 13 ansatte. Firmaet ble stiftet til T.F. Maskin AS i 2014.

Bedriften har hatt sentralgodkjenning siden 1999, medlem av Maskinentreprenørenes Forbund . Vi driver med gravearbeider, veier, tomter, dreneringsarbeider, VA-grøfter, pigging og terrengarondering. Stablestenmurer i natursten/betongmurer og kabelgrøfter. Planering jordarbeider plen/ferdigplen.

Disponerer per i dag,

  • 10 gravemaskiner fra 2 tonn til 30 tonn
  • hjullaster og lastebil
  • asfaltsag og piggutstyr
  • borrigg og komprimeringsutstyr mm.

KONTAKTPERSONER

Tom Flaten

Tom Flaten

Anbud- og kontormedarbeider

Tlf. +47) 971 78 733
tom@tfmaskin.no

Trond Fladby

Trond Fladby

Faglig leder, Styreleder og eier av T.F. Maskin AS

Tlf. +47) 958 74 499
trond@tfmaskin.no

Rune Sortvik

Rune Sortvik

Daglig leder og Styremedlem

Tlf. +47) 934 52 958
rune@tfmaskin.no